Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2008

Ευτυχές το Νέον 'Ετος


Χαρά, αγάπες, έρωτες...
Υγεία και λεφτά
Να φέρει σ' όλα τα ...νινιά
Το δυο χιλιάδες το εννιά!

2009
(με το καλό να μας μπει και να μας βγει...)